Αμφισβητούμενο Διαζύγιο: Προκλήσεις και Οδηγός Επιβίωσης

διαζύγιο με αντιδικία

διαζύγιο με αντιδικία

Το διαζύγιο αποτελεί μια από τις πιο δύσκολες και συναινετικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσει κάποιος στη ζωή του. Όταν αυτή η διαδικασία συνοδεύεται από αντιδικία, οι προκλήσεις μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερες. Αναμφισβήτητα, η αντιμετώπιση του διαζυγίου με αντιδικία απαιτεί σύνεση, αντοχή και σωστή καθοδήγηση.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε προσεκτικά τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που συναντούν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του διαζυγίου με αντιδικία, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να υπερνικήσουν αυτές οι προκλήσεις. Θα εξετάσουμε τη σημασία της συνεργασίας με έναν έμπειρο δικηγόρο, τις διαφορετικές προσεγγίσεις για την επίλυση των διαφορών, καθώς και τις πρακτικές συμβουλές για την παραμονή σταθερούς κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Το διαζύγιο με αντιδικία μπορεί να φανεί δύσκολο, αλλά με τη σωστή υποστήριξη και προετοιμασία, μπορεί να γίνει ένα βήμα προς ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μας.

Όταν ξεκινάμε το ταξίδι του γάμου, η σκέψη για διαζύγιο φαίνεται απίθανη και μακρινή. Ωστόσο, η ζωή μας μπορεί να μας φέρει αντιμέτωπους με καταστάσεις που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Και τότε, βρισκόμαστε να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα ενός αμφισβητούμενου διαζυγίου.

Τι είναι λοιπόν ένα αμφισβητούμενο διαζύγιο; Και ποιες είναι οι προϋποθέσεις που το καθιστούν αμφίβολο;

Η διαδικασία ενός αμφισβητούμενου διαζυγίου είναι περίπλοκη και μακρόχρονη. Οι σύζυγοι βρίσκονται σε σημείο αδιέξοδου, όπου η συμφωνία φαίνεται ανέφικτη. Και τότε, εμπλέκεται το δικαστήριο, με τον ρόλο του να ορίζει και να ρυθμίζει κάθε πτυχή του διαζυγίου που αμφισβητείται από τους συζύγους.

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, ένας γάμος θεωρείται λυμένος όταν η δικαστική απόφαση γίνει αμετάκλητη. Αλλά πόσο χρόνο απαιτεί αυτή η διαδικασία; Οι αναμονές είναι μακρές και οι προθεσμίες απαραίτητες.

Κάθε σύζυγος μπορεί να καταθέσει αγωγή διαζυγίου ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου εάν:

Η διάλυση του γάμου έχει επέλθει για λόγους που αφορούν είτε τον εναγόμενο είτε και τους δύο συζύγους,
Η συνέχιση της συζυγικής σχέσης έχει καταστεί αφόρητη για τον ενάγοντα,
Σε περίπτωση διγαμίας ο γάμος θεωρείται άκυρος και μπορεί να ακυρωθεί,
Επιπλέον, η μοιχεία, η εγκατάλειψη της ενάγουσας, η συνωμοσία κατά της ζωής της ενάγουσας από τον εναγόμενο ή η ενδοοικογενειακή βία κατά της ενάγουσας αποτελούν στέρεες αιτίες για ανεπανόρθωτη διάλυση του γάμου.

Θα μπορούσα να βγάλω διαζύγιο ευκολότερα και γρηγορότερα αν είχα συνάψει προγαμιαίο συμβόλαιο;

Το ελληνικό δίκαιο δεν προβλέπει προγαμιαίο σύμφωνο. Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, υπάρχουν δύο συστήματα που ρυθμίζουν την οικονομική κατάσταση των συζύγων:

Ένα σύστημα που ρυθμίζει τη διανομή της περιουσίας, σύμφωνα με το οποίο τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκτήσει κάθε σύζυγος πριν ή μετά τον γάμο παραμένουν χωριστά: ατομική περιουσία.
Ένα σύστημα που ρυθμίζει την κοινή περιουσία, σύμφωνα με το οποίο οι σύζυγοι δικαιούνται ίση διανομή (50% για κάθε σύζυγο) των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια ή πριν από τον γάμο. Ωστόσο, οι σύζυγοι αποφεύγουν να επιλέξουν ένα τέτοιο σύστημα και παραμένει μόνο σε θεωρητική βάση.
Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα περιουσιακά στοιχεία κάθε συζύγου παραμένουν χωριστή, ατομική περιουσία με την ακόλουθη εξαίρεση που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *