Υψηλή TSH και Καρκίνος Θυρεοειδούς

Υψηλή TSH και Καρκίνος Θυρεοειδούς

Υψηλή TSH και Καρκίνος Θυρεοειδούς. Η θυρεοτρόπια ορμόνη (TSH) παράγεται και εκκρίνεται από την υπόφυση και ρυθμίζει την έκκριση των θυρεοειδικών ορμονών T3 και T4 από τον θυρεοειδή αδένα.

Η TSH φτάνει στον θυρεοειδή αδένα μέσω της αιμοκυκλοφορίας και αλληλεπιδρά με τους υποδοχείς της TSH που υπάρχουν στον θυρεοειδή αδένα. Αυτή η αλληλεπίδραση οδηγεί στην παραγωγή και έκκριση των θυρεοειδικών ορμονών T3 και T4 στο αίμα από τον θυρεοειδή αδένα.

Αναλυτικά στο Thireoeidis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *