Ποιος είναι ο Ρόλος ενός Δικηγόρου Αστικού Δικαίου

Δικηγόροι Αστικού Δικαίου

Δικηγόροι Αστικού Δικαίου

Ο ρόλος των δικηγόρων για τα αστικά δικαιώματα

Κάθε φορά που ένα άτομο αντιμετωπίζει διακρίσεις, δυσκολίες ή άρνηση ευκαιριών λόγω άδικων ενεργειών, αντιλήψεων ή πρακτικών από αστυνομικά τμήματα, ομάδες μίσους, πολιτικούς ή οργανώσεις που κάνουν διακρίσεις, είναι δουλειά των δικηγόρων αστικού δικαίου να παρεμβαίνουν και να αγωνίζονται για δικαιοσύνη.

Οι δικηγόροι αστικών δικαιωμάτων στέκονται απέναντι στο μέρος που κάνει διακρίσεις ή μισεί και αγωνίζονται για λογαριασμό των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις. Στην ουσία, οι δικηγόροι αστικών δικαίων είναι συνήγοροι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη φυλετική ισότητα, όπως αυτά κατοχυρώνονται από τη νομοθεσία της Ελλάδας.

Οι δικηγόροι αστικού δικαίου ασχολούνται με μια ευρεία γκάμα νομικών ζητημάτων που αφορούν τις προσωπικές και εμπορικές σχέσεις των ατόμων. Ο βασικός του ρόλος είναι:

  1. Νομική Συμβουλευτική: Ο δικηγόρος παρέχει συμβουλές στους πελάτες του σχετικά με τα δικαιώματα τους, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες νομικές συνέπειες των δράσεών τους.
  2. Εκπροσώπηση στα Δικαστήρια: Σε περίπτωση διαφοράς ή διαμάχης, ο δικηγόρος εκπροσωπεί τον πελάτη του στα δικαστήρια και προσπαθεί να προασπίσει τα δικαιώματά του.
  3. Σύνταξη Νομικών Εγγράφων: Ο δικηγόρος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και ανάλυση νομικών εγγράφων, όπως συμβάσεις, διαθήκες, επικυρώσεις κ.α.
  4. Διαπραγμάτευση: Προσπαθεί να επιλύσει διαφορές εκτός δικαστηρίου μέσω διαπραγματεύσεων, διαμεσολάβησης ή άλλων εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών.

Συνήθεις παραβιάσεις των πολιτικών δικαιωμάτων

Όταν πρόκειται για παραβιάσεις των πολιτικών δικαιωμάτων, διάφοροι τύποι παρατηρούνται συνήθως και καταπολεμούνται από τους δικηγόρους αστικού δικαίου. Ένας έμπειρος δικηγόρος θα αξιοποιήσει την εμπειρία του παρελθόντος για να σας βοηθήσει να κερδίσετε την υπόθεσή σας.

Ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες παραβιάσεις των πολιτικών δικαιωμάτων περιλαμβάνουν:

Αστυνομική βία – Όταν το προσωπικό επιβολής του νόμου χρησιμοποιεί αδικαιολόγητη και υπερβολική βία, πρόκειται για πράξη αστυνομικής βίας και παραβατικής συμπεριφοράς που προσβάλλει άμεσα τα ατομικά δικαιώματα του εν λόγω ατόμου. Η αστυνομική βαρβαρότητα μπορεί να κυμαίνεται από παρενόχληση, ψευδή σύλληψη, λεκτική κακοποίηση, εκφοβισμό, ξυλοδαρμό και επίθεση, μακελειό, βασανιστήρια και ακόμη και δολοφονία.

Διακρίσεις στον χώρο εργασίας – Εάν ένα άτομο παρενοχλείται από διευθυντές ή συναδέλφους λόγω θρησκείας, φυλής, χρώματος, ταυτότητας φύλου, οι πράξεις αυτές αποτελούν άμεσες παραβιάσεις των πολιτικών δικαιωμάτων που μπορούν να διωχθούν από δικηγόρο αστικού δικαίου. Επιπλέον, όταν ένας εργοδότης μεταχειρίζεται έναν εργαζόμενο ή υποψήφιο για εργασία άδικα λόγω της φυλής ή της ταυτότητάς του, ο εργοδότης μπορεί να διωχθεί για παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *