Συναινετικό Διαζύγιο – Η Διαδικασία που Ισχύει στην Ελλάδα

συναινετικο διαζυγιο

συναινετικο διαζυγιο

Στον σύγχρονο κόσμο, οι σχέσεις και οι γάμοι αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, και πολλές φορές, παρά τις καλύτερες προθέσεις, τα ζευγάρια βρίσκονται αντιμέτωπα με την απόφαση για διαζύγιο. Σε αυτό το πλαίσιο, το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί μια εναλλακτική λύση που μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία διαζυγίου και να μειώσει το άγχος και τη σύγκρουση μεταξύ των συζύγων. Παρά την αύξηση της δημοτικότητάς του, πολλοί δεν γνωρίζουν ακόμα τι ακριβώς σημαίνει το συναινετικό διαζύγιο, ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε λεπτομερώς το συναινετικό διαζύγιο, προσφέροντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και καθοδήγηση για να βοηθήσουμε τα ζευγάρια να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν αυτή τη διαδικασία με εποικοδομητικό τρόπο.

Τι είναι το διαζύγιο με αμοιβαία συναίνεση;

Αυτό συμβαίνει όταν και οι δύο σύζυγοι συμφωνούν για το διαζύγιο. Και οι δύο σύζυγοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αυτό το είδος διαζυγίου ή ο ένας μπορεί να υποβάλει αίτηση με τη συναίνεση του άλλου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από διακανονισμό στον οποίο οι σύζυγοι θα πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τη φροντίδα και την επιμέλεια των παιδιών τους, τις ρυθμίσεις για τις επισκέψεις, τις πληρωμές διατροφής των παιδιών και, κατά περίπτωση, τη χρήση της οικογενειακής κατοικίας κ.λπ. Η νομική διαδικασία είναι γρήγορη και απλή.

Η λύση του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη είναι γρήγορη και εύκολη αφού παρακάμπτεται η δικαστική οδός. Η νέα διαδικασία έκδοσης διαζυγίου με συμβολαιογραφικό έγγραφο στην Ελλάδα εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του κράτους να αποφορτίσει τα δικαστήρια από πλεονάζουσα ύλη και να επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης.

Η συντόμευση του χρόνου αποδέσμευσης του διαζυγίου με αμοιβαία συναίνεση σύμφωνα με το νόμο 4055/2012

Η πρώτη προσπάθεια συντόμευσης του χρόνου αποδέσμευσης του συναινετικού διαζυγίου έγινε με τον νόμο 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51/12.03.2012). Αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, απαιτώντας από 02.04.2012 την εκδίκαση της αίτησης έκδοσης διαζυγίου με κοινή συναίνεση σε ένα μόνο δικαστήριο για την επίτευξη της λύσης του γάμου. Μέχρι τότε, ήταν απαραίτητο για το συναινετικό διαζύγιο να έχει δηλωθεί στο Δικαστήριο η συμφωνία και των δύο συζύγων για τη λύση του γάμου σε δύο συνεδριάσεις, που απέχουν τουλάχιστον έξι μήνες μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, ο νόμος 4055/2012 μείωσε τον αναγκαίο έγγαμο βίο, ο οποίος θα έπρεπε να μεσολαβεί μέχρι την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου με κοινή συναίνεση, από ένα (1) έτος σε έξι (6) μήνες.

Η Διαδικασία

Συμφωνία:

Και τα δύο μέλη του ζευγαριού πρέπει να συμφωνήσουν σε όλες τις λεπτομέρειες του διαζυγίου, όπως η μερίδα των κοινών περιουσιακών στοιχείων, η κηδεμονία των παιδιών, και οι προϋποθέσεις για την υποστήριξη των παιδιών.

Συμβόλαιο:

Στη συνέχεια, οι σύζυγοι πρέπει να υπογράψουν ένα συμβόλαιο συναινετικού διαζυγίου, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις συμφωνίες που έχουν ληφθεί. Αυτό το συμβόλαιο υποβάλλεται στο δικαστήριο για να εγκριθεί.

Δικαστική Έγκριση:

Το δικαστήριο εξετάζει το συμβόλαιο για να διασφαλίσει ότι πληροί όλες τις νομικές απαιτήσεις και ότι προστατεύει τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων, ιδιαίτερα των παιδιών. Αν το δικαστήριο εγκρίνει το συμβόλαιο, το διαζύγιο γίνεται νομικά ισχύον.

Εγγραφή:

Τέλος, το συμβόλαιο συναινετικού διαζυγίου εγγράφεται στο μητρώο του δικαστηρίου και τα δύο μέλη του ζευγαριού λαμβάνουν ένα αντίγραφο ως επίσημη επιβεβαίωση του διαζυγίου τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *