Διαζύγιο: Ένα Ταξίδι Μέσα από τις Νομικές Διαδικασίες και τις Συναισθηματικές Προκλήσεις

Συναινετικό Διαζύγιο

Συναινετικό Διαζύγιο

Το διαζύγιο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και συχνά συζητημένα θέματα στη σύγχρονη κοινωνία. Πέραν της νομικής του διάστασης, αναδεικνύει την ανθρώπινη ευθύνη και την ανάγκη για σεβασμό, κατανόηση και εποικοδομητική αντιμετώπιση των αλλαγών.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε το διαζύγιο από διάφορες οπτικές γωνίες. Θα αποκωδικοποιήσουμε τις νομικές διαδικασίες και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη λύση ενός γάμου.

Λόγοι διαζυγίου στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι λόγοι για την υποβολή αίτησης διαζυγίου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε γενικές γραμμές σε δύο τύπους: αμφισβητούμενο διαζύγιο (αμφισβητούμενο) και μη αμφισβητούμενο διαζύγιο (συναινετικό).

Το συναινετικό διαζύγιο συμβαίνει όταν και τα δύο μέρη συμφωνούν ότι ο γάμος δεν μπορεί να συνεχιστεί, οπότε υπάρχει αμοιβαία συναίνεση για το διαζύγιο. Υπονοεί ότι ο γάμος έχει διαλυθεί ανεπανόρθωτα, αλλά δεν επιρρίπτει την ευθύνη σε κανέναν από τους συζύγους.

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο περί διαζυγίου, το ζευγάρι πρέπει συνήθως να έχει ζήσει χωριστά για ορισμένο χρονικό διάστημα, συχνά δύο χρόνια, προτού μπορέσει να υποβάλει αίτηση διαζυγίου χωρίς υπαιτιότητα.

Το αμφισβητούμενο διαζύγιο, από την άλλη πλευρά, συμβαίνει όταν ο ένας σύζυγος κατηγορεί τον άλλο για τη διάλυση του γάμου και το ζευγάρι δεν μπορεί να συμφωνήσει στους όρους του διαζυγίου.

Ο ελληνικός νόμος περί διαζυγίου προβλέπει διάφορους λόγους για τους οποίους μπορεί να χορηγηθεί αμφισβητούμενο διαζύγιο, όπως η μοιχεία (εάν ο ένας σύζυγος υπήρξε άπιστος) και η εγκατάλειψη (εάν ο ένας σύζυγος εγκατέλειψε τον άλλον για κάποιο χρονικό διάστημα).

Η νομική διαδικασία και η απαιτούμενη τεκμηρίωση μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τους συγκεκριμένους λόγους διαζυγίου, οπότε συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία νομικό για καθοδήγηση προσαρμοσμένη στις δικές σας ατομικές συνθήκες. Οι δικηγόροι για διαζύγια είναι σε αυτή την περίπτωση η μόνη λύση σας.

Ποια είναι η τάση των διαζυγίων στην Ελλάδα;

Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα παρατηρείται το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν το διαζύγιο, ενώ και το ποσοστό των γάμων μειώνεται σταδιακά. Αν και υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες όπου το ποσοστό γάμου αυξάνεται ελαφρώς, αυτό αποτελεί μάλλον την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Όταν αναφερόμαστε στα διαζύγια στην Ελλάδα, υπάρχουν τα εξής:

σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Eurostat για το 2019, η Ελλάδα είχε 4,4 γάμους ανά 1.000 κατοίκους (έναντι 8,9 γάμων ανά 1.000 κατοίκους το 1964)

όσον αφορά το ποσοστό διαζυγίων, παρατηρήθηκε ότι το 2017 υπήρχαν 1,8 διαζύγια ανά 1.000 κατοίκους (έναντι 0,4 διαζυγίων ανά 1.000 κατοίκους το 1964),
ωστόσο, παρόλο που οι γάμοι μειώνονται και το ποσοστό διαζυγίων αυξάνεται, τα περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα γεννιούνται από παντρεμένα ζευγάρια (87% των γεννήσεων, για τα στοιχεία που καταγράφηκαν το 2019),

παρόλο που η Ελλάδα βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές τάσεις όσον αφορά τα διαζύγια και τους γάμους, όσον αφορά τα παιδιά που γεννιούνται εντός γάμου, κατατάσσεται στην 1η θέση (συγκριτικά, στη Γαλλία το 61% των παιδιών γεννιούνται από γονείς που δεν είναι παντρεμένοι),

το 2017, ο αριθμός των πολιτικών τελετών ήταν μεγαλύτερος από εκείνον των θρησκευτικών τελετών (οι πρώτες αντιστοιχούσαν σε 25.163 εκδηλώσεις, ενώ οι δεύτερες, σε 24.975 εκδηλώσεις).

Εάν σκέφτεστε να ξεκινήσετε τη διαδικασία διαζυγίου και έχετε παιδιά, παρακαλούμε απευθυνθείτε στους Έλληνες δικηγόρους για πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την επιμέλεια και άλλα θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την ανατροφή τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *