Ρομποτική Αρθροπλαστική Χειρουργική στο Γόνατο

Ρομποτική Αρθροπλαστική Χειρουργική στο Γόνατο

Το Cori ανήκει στην εταιρεία Smith & Nephew, μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας, η οποία εξειδικεύεται σε προϊόντα και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική. Το Cori αποτελεί ένα ρομποτικό σύστημα που χρησιμοποιείται στον χειρουργικό τομέα, ειδικά για επεμβάσεις στο γόνατο.

Οι ιατροί χρησιμοποιούν το Cori για να πραγματοποιούν ακριβείς επεμβάσεις στο γόνατο, χρησιμοποιώντας τη ρομποτική τεχνολογία ως υποστηρικτικό εργαλείο. Η εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής μπορεί να προσφέρει υψηλή ακρίβεια και ασφάλεια κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων, μειώνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών και επιτυγχάνοντας βελτιωμένα αποτελέσματα για τους ασθενείς.

Ο χειρουργός ελέγχει ένα ρομπότ μέσω ενός υπολογιστή και καθοδηγεί τις κινήσεις του προκειμένου να πραγματοποιήσει ακριβή τοποθέτηση εμφυτευμάτων ή να διενεργήσει άλλες χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτή η προσέγγιση συμβάλλει στην επίτευξη υψηλής ακρίβειας και στη μείωση των επιπλοκών τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την επέμβαση. Η χρήση του ρομπότ Cori είναι ένα παράδειγμα πώς η ρομποτική τεχνολογία ενσωματώνεται στον τομέα της ιατρικής για τη βελτίωση της χειρουργικής πρακτικής και την παροχή βελτιωμένης φροντίδας στους ασθενείς.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής για επεμβάσεις στο γόνατο με τη χρήση του Cori της Smith & Nephew περιλαμβάνουν:

  1. Υψηλή ακρίβεια: Το Cori επιτρέπει στον χειρουργό να πραγματοποιεί πολύ ακριβείς κινήσεις και τοποθετήσεις εμφυτευμάτων, προσφέροντας υψηλή ακρίβεια, η οποία είναι ουσιώδης για τις επεμβάσεις στο γόνατο.
  2. Ελαχιστοποίηση τραυματισμού: Η ρομποτική χειρουργία συνήθως απαιτεί μικρότερες τομές στον ασθενή σε σύγκριση με τις παραδοσιακές επεμβάσεις, με αποτέλεσμα την ελάχιστοποίηση του τραυματισμού και την ταχύτερη ανάρρωση.
  3. Ελάχιστος πόνος και απώλεια αίματος: Λόγω της υψηλής ακρίβειας και της ελαχιστοποίησης τραυματισμού, οι ασθενείς συνήθως αντιμετωπίζουν λιγότερο πόνο και απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
  4. Συντομότερη νοσηλεία: Επειδή η ανάρρωση είναι συνήθως ταχύτερη και πιο αποτελεσματική, οι ασθενείς χρειάζονται λιγότερο χρόνο νοσηλείας στο νοσοκομείο.

Προσαρμοστικότητα: Οι χειρουργοί Ορθοπεδικοί έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τη χειρουργική διαδικασία στις αναγκαίες απαιτήσεις του κάθε ασθενούς, λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδικά ανατομικά χαρακτηριστικά του.

Πριν από μια ρομποτική αρθροπλαστική στο γόνατο, είναι αναγκαίο να διεξαχθεί μια λεπτομερής συνομιλία ανάμεσα στους ασθενείς και τους χειρουργούς τους, προκειμένου να αναλυθούν προσεκτικά τα πλεονεκτήματα, τους κινδύνους και τις διαθέσιμες επιλογές στη χειρουργική τεχνική. Οι επιλογές που διατίθενται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς και τις ατομικές του ανάγκες.

Η προεγχειρητική αξονική τομογραφία του γόνατος χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου της ανατομίας του ασθενούς. Αυτό το ψηφιακό μοντέλο εισάγεται στο λογισμικό του συστήματος Mako και χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου σχεδίου προεγχειρητικής προετοιμασίας. Με βάση αυτό το σχέδιο, ο χειρουργός μπορεί να τοποθετήσει τα εμφυτεύματα αρθροπλαστικής σε εικονική βάση στο γόνατο του ασθενούς.

Αυτή η διαδικασία αντιστοιχεί σε μια ψηφιακή προσομοίωση της επέμβασης, η οποία επιτρέπει την εύρεση της ιδανικής θέσης για τα εμφυτεύματα και την αξιολόγηση της κίνησης του γόνατος μετά την επέμβαση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *