Ορθοπαιδικές Παθήσεις

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος

Το Cori αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα ρομποτικής τεχνολογίας που εφαρμόζεται στον τομέα της χειρουργικής και της ρομποτικής αρθροπλαστικής γόνατος από...